Pabula: Sina Adan at Eba

Bible Me na ito
Bible Me na ito
Pabula: Sina Adan at Eba
/

Sinasabi ng ilan na sina Adan at Eba ay nagawa ang unang kasalanan, ngunit ang aming ideya na ang kasarian ay makasalanan ay hindi nagmula sa simbolismong ito. Huwag nating ilagay ang manok sa maling bahagi ng itlog.Ang mga pagkakatulad at simbolismo na matatagpuan sa Bibliya ay hindi dapat isaalang-alang bilang isang beses na pangyayari sa kasaysayan. Patuloy silang muling nilikha sa ating mga kaluluwa. Kung naiisip natin sina Adan at Eba at kung ano ang kanilang kinakatawan, na pinaghihiwalay sa kanila mula sa mga hiwian na inilagay sa kanila ng mga pagiisip ng tao at mga relihiyon ng tao, mahahanap natin ang katotohanan na mayroon ito sa kanila pati na rin sa ating mga sarili, ngayon din.

Tulad ng sinabi namin, ang lahat ng aming mga paghihirap, paghihirap at pakiramdam ng pagkaalipin na naipon mula kina Adan at Eba na iniiwan ang paraiso ay nauugnay sa ating takot sa kasiyahan, ang ating takot na hubo-hubad na maging totoo. Kasama rin sa mitolohiya nina Adan at Eba ang paghimok ng isang ahas. Habang ang ahas ay binigyan ng maraming mga simbolo, sa kasong ito, higit sa lahat ito ay nangangahulugang kung ano ang isinasaalang-alang namin na puwersa ng buhay na hayop. Ito ang puwersa ng kasiyahan habang gumagalaw ito sa tao. At tulad ng ahas na hindi talaga mababa, hindi ito mababa. Ang ating paningin lamang ang nagpapahiwatig na parang ito.

Bilang karagdagan sa pagiging isang simbolo ng pagkamayabong, ang ahas ay simbolo din ng karunungan. Ang puwersang ito ng buhay na sinasabing hayop, mababa at bulag ay may napakalaking karunungan ng sarili nitong. Ang baluktot na puwersa lamang sa buhay ang bulag at mapanirang. Ngunit sa orihinal nitong kagandahan, mayroon itong sariling karunungan. Ang pagkamayabong dito ay lampas sa pagpaparami. Ito ay mayabong din sa pinakamalalim na diwa — sa pagkamalikhain nito — na kumakatawan sa kasaganaan ng buhay kasama ang mga may kakayahang maraming posibilidad.

Ang puno ay sumasagisag sa maling uri ng kaalaman. Ang intelektwalisasyon na naghihiwalay sa atin mula sa agarang karanasan ng sandali, na maaaring mangyari lamang kapag ang isip, katawan at tunay na banal na espiritu ay isinasama. Kapag nagkahiwalay ang mga aspetong ito, pagkatapos ang kaalaman ay nahihiwalay sa karanasan. Sa kasong iyon, ang isip at karanasan ay maaaring magkakaiba, tulad ng alam nating lahat. Ang pag-iisip na iyon ay isang Puno ng Kaalaman na humiwalay sa damdamin at karanasan ng tao.

Hindi naman dapat kinain nina Adan at Eva ang prutas at maitaboy. Walang "dapat" dito. Ang bawat nilalang na nilalang ay may malayang pagpayag — ganap at kumpleto. Hindi talaga ito isang katotohanan na malalaman natin sa ating mga ulo. Kailangan nating maranasan, kahit papaano, kung ano ang pakiramdam na nasa daloy ng pagiging-puwersang ito upang maunawaan ito. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging malaya, walang mga bakod at walang awtoridad na umaasa ng anuman sa sinuman.

Makinig at matuto nang higit pa.

lila-na may murang kayumanggi

Basahin Bible Me na ito, Kabanata 4: Pabula | Adan at Eba

Magbasa nang higit pa Q & As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay, o kumuha Mga Keyword, isang koleksyon ng mga paborito ni Jill Loree.

magbahagi